• Вяра и християнство

    Проста истина

    Често чуваме думи от рода: „Ами нищо не става, защото не ни достига вяра.“ „Малка му е вярата.“ „Ако имахме истинска вяра, това нямаше да се случи.“ и т.н., и т.н. Хайде да поразсъждаваме за това какво точно не ни достига. Без надежда няма вяра! Евреи 11:1 А вярата е даване същественост на ония неща, за които се надяваме. Имаме убеждение за неща, които не се вижат. Често чуваме думи от рода: „Ами нищо не става, защото не ни достига вяра.“ „Малка му е вярата.“ „Ако имахме истинска вяра, това нямаше да се случи.“ и т.н., и т.н. Хайде да поразсъждаваме за това какво точно не ни достига.

error: Content is protected !!