• Вяра и християнство,  размисли

    Онисим? Кой е той?

    (Красивата история в посланието на апостол Павел към Филимон) „Онисим бил роб на Филимон – богат гражданин на Колос и виден член на църквата там. Онисим ограбил своя господар и избягал от Колос в Рим, където множества крадци и престъпници се тълпели по онова време (Тацит). В Рим Онисим попада на Павел, който бил там в домашен арест. Не знаем кое или кой е свързал Онисим с Павел.

error: Content is protected !!