Дисциплина или наказание? Добро или лошо?

възпитание

Много често за нас като родители е трудно да формулираме точните измерения на думата дисциплина.

Споменете само тази дума и в съзнанието ви ще започнат да се появяват всевъзможни образи, спомени и представи.

А какво възниква във вашите представи? Цялата публикация „Дисциплина или наказание? Добро или лошо?“