• Вяра и християнство

    Честито Рождество Христово!

    Бог създаде човека от пръстта. И след това вдъхна в ноздрите му живот. Човекът живееше в два свята – в Царството на Бога тук, на земята. Адам и Ева избраха пръстта, земното, и отпаднаха от Божията слава… Хората без Бога и Неговия божествен живот у себе си са просто пръст и кал. И такъв е светът, който градят без Него. Независимо от добрите си желания… Бог изпрати Своя Син, Исус Христос, за да ни даде Път да бъдем отново цели – да получим Духът на Живота, Неговия Всемогъщ Дух, за да можем да живеем тук, в калта на този свят, но не окаляни… Моля се Исус Христос да помогне на…

error: Content is protected !!