НБУ и студентите

НБУ

ПРЕПОРЪКА

/НЕОФИЦИАЛНА/

на Георги Александров

от Надежда Димова (НБУ)

 „Реших спонтанно да организирам лекция за студентите – нещо ново, различно, съвременно и предизвикващо размисъл. Но не просто така, а с помощта на опитен човек от практиката.

Започнах размишления кого да поканя за тази лекция и веднага в съзнанието ми изникна името на Георги Александров.

Да, същият този човек, когото миналата година поканих за лекция и студентите бяха изключително очаровани и въодушевени от неговото представяне и от самата лекция. Цялата публикация „НБУ и студентите“