• Общество и политика

    ОТВОРЕНО ПИСМО

    Ето моето отворено писмо до Омбудсмана на РБългария с копие до много международни институции и медии. Ако желаете, можете да го ползвате и да напишете, че споделяте написаното или да напишете свое писмо, но нека ЗАЛЕЕМ тези, които МОГАТ да помогнат и да видят, ЧЕ МНОГО ХОРА ИСКАТ ПРОМЯНА, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕМ МАФИЯТА ДА УПРАВЛЯВА ПОВЕЧЕ!!! Те могат да ползват дипломатични инструменти за въздействие, за да се приключи кризата по мирен път – нещо, което всички ние желаем.

error: Content is protected !!