• Вяра и християнство

    Един поглед, който променя човешки живот!

    Думите говорят много… Но и един поглед може да каже… и да направи… много… Един поглед (Лука 22 глава) Мрак, тъмна и вледеняваща атмосфера в горещината на нощта… Исус говори с учениците Си, за последно, преди да Го поведат по пътя към страданията и към Кръста. Усеща се нещо във въздуха… Странно… Исус говори за Царството, за бъдещето, за господари и слуги, за съд, за племена… Петър слуша внимателно и попива всяка дума. Вижда картините на бъдещето, сърцето му се разпалва. Той почти се вижда там, отдясно на Исус, когото обича с цялото си сърце…

error: Content is protected !!