Дозата или промяна!

дозата

Ето пак: това, което мразя, това, което наистина ме влудява, се случва ОТНОВО! Не мога да търпя повече! Това не е честно, не е правилно, това не е начинът, по който трябва да се развиват нещата!

Има моменти в нашия живот, когато наистина ни писва от неща, които се случват постоянно: ядосваме се, дразним се, нещо дълбоко вътре в нас негодува и знаем, че трябва да направим нещо, защото нещата не могат да продължават така.

В тези моменти е критично важно кои са твоите приятели. Цялата публикация „Дозата или промяна!“