• Клуб Менторинг,  размисли

    Дозата или промяна!

    Ето пак: това, което мразя, това, което наистина ме влудява, се случва ОТНОВО! Не мога да търпя повече! Това не е честно, не е правилно, това не е начинът, по който трябва да се развиват нещата! Има моменти в нашия живот, когато наистина ни писва от неща, които се случват постоянно: ядосваме се, дразним се, нещо дълбоко вътре в нас негодува и знаем, че трябва да направим нещо, защото нещата не могат да продължават така. В тези моменти е критично важно кои са твоите приятели.

error: Content is protected !!