• Клуб Менторинг

    Цветовете на човека?

    Може ли психологията да бъде лесна и полезна? Нужно ли е да четеш много, за да разбереш нещо практично? Нашите ментори Том Биг Ал Шрайтър и Майкъл Делоухи са много силни в областта на практичната психология и най-вече типовете персоналности, представени като четири цвята. Това е „запазената марка” на Том Биг Ал Шрайтър! По уникално прост и лесен начин представя типовете темпераменти и техните силни и слаби страни. Как да разпознаеш какъв си и кой е човекът, с когото общуваш? Виж сам!

error: Content is protected !!